Mediation | Training | Coaching

Resultaat

De mediation bij omgangsproblematiek van Lianne van Lith heeft als resultaat:

  • duidelijkheid en veiligheid voor de kinderen in hun specifieke situatie
  • inzicht in de positie van het kind
  • houvast voor beide ouders in de vorm van heldere afspraken
  • goede communicatie tussen ouders
  • beter contact tussen ouders en kinderen
  • rust in het dagelijks leven

Ieder kind heeft recht op zijn/haar beide ouders. Lianne van Lith werkt met ouders en kinderen aan een oplossing in ieders belang. De ouders bepalen samen wat wel of niet goed is voor hun kind. Als ouders er samen niet uitkomen, kan een rechter een beslissing nemen waar beide ouders zich aan moeten houden.