Mediation | Training | Coaching

Mediation

Mediation is een proces van conflictoplossing. Lianne van Lith begeleidt mensen om samen oplossingen te vinden, waarmee beiden vrede kunnen hebben. Binnen het mediationtraject is Lianne een onpartijdige, oplossingsgerichte mediator die in een sfeer van vertrouwelijkheid voortdurend aandacht heeft voor de menselijke én zakelijke aspecten van jullie situatie. Mediation zorgt onder andere voor: duidelijkheid en inzicht in elkaars positie, een duurzame oplossing, beter contact tussen jullie, heldere afspraken die jullie houvast geven voor de toekomst en indien gewenst een rechtsgeldige overeenkomst.

Je kunt aan mediation denken als je bijvoorbeeld, een langdurige en kostbare gang naar de rechter wilt voorkomen en snel een oplossing wilt; waarde hecht aan het zelf verantwoordelijk blijven voor oplossingen; de relatie met elkaar in stand wilt houden of op een respectvolle manier wilt beëindigen. Voorwaarde is dat jullie allebei willen deelnemen aan de mediationgesprekken. Twijfel je of mediation iets voor je is?
Neem gerust contact op.

Verwijzingen

Je kunt op eigen initiatief een afspraak maken voor een gesprek met Lianne van Lith. Je kunt voor mediation ook naar Lianne van Lith worden verwezen door onder andere (jeugd)hulpverlening, Veilig Thuis, de rechtbank en het Juridisch Loket.

Tegemoetkoming in de kosten van mediation

Er is een mogelijkheid om voor gehele of gedeeltelijke vergoeding van de kosten van mediation een toevoeging aan te vragen bij de Raad voor de Rechtsbijstand. Lianne helpt je graag bij het indienen van de aanvraag van de toevoeging. Daarnaast kan het zijn dat de rechtsbijstandverzekering de kosten van mediation geheel of gedeeltelijk vergoed. Het is raadzaam om hiervoor je rechtsbijstandverzekeraar te raadplegen.