Mediation | Training | Coaching

Begeleide omgangsregelingen

Er kunnen diverse redenen zijn waarom het contact tussen kinderen - met name jongeren - en een of beide ouders voor een bepaalde periode verbroken is geweest.
Als het contact hervat wordt, is het voor zowel ouders als kinderen niet altijd eenvoudig om er een nieuwe vorm aan te geven. Lianne van Lith biedt passende begeleiding voor de betrokken kinderen en beide ouders. Het is beter voor het opvoedklimaat als het contact tussen het kind en beide ouders hersteld wordt. Ook volgens de wet hebben ouders en kinderen recht op omgang met elkaar.

Tijdens omgangsbegeleiding vinden naast de begeleiding van de omgang tussen het kind en de ouder, mediationgesprekken plaats met de beide ouders.

Bij de op maat gesneden begeleiding door Lianne van Lith is het uitgangspunt dat ouders en kinderen zo snel mogelijk zelfstandig de contacten vormgeven. Als er sprake is van specifieke problemen, wordt de begeleiding voor langere tijd ingezet.