Mediation | Training | Coaching

Omgangsbemiddeling

Ook als ouders goede afspraken hebben gemaakt over de omgangsregeling, kunnen er toch problemen ontstaan. Zo kan er sprake zijn van problemen uit het verleden die in de nieuwe situatie doorspelen.
Er kunnen ook nieuwe vragen spelen, zoals:

  • Hoe ga je in de nieuwe situatie als ouders met elkaar om?
  • Hoe geef je informatie over de kinderen aan elkaar door?
  • Wat doe je als kinderen aangeven niet meer op bezoek te willen bij de andere ouder?
  • Hoe ga je om met gedragsveranderingen van de kinderen en hoe communiceer je daarover met de andere ouder?
  • Wat doe je als de andere ouder zich niet aan afspraken lijkt te kunnen/willen houden?

Over deze en vele andere vragen kan met de ouders worden gesproken. Om ze te ondersteunen, en om ze in staat te stellen om de omgangsregeling zo goed mogelijk te laten verlopen. Zo worden de negatieve gevolgen voor hun kinderen zoveel mogelijk beperkt.
Tijdens de omgangsbemiddeling door Lianne van Lith is er aandacht voor:

  • de centrale positie van het kind
  • de belangen van beide ouders
  • de mogelijkheden in de dagelijkse praktijk
  • de emotionele aspecten
  • het meedenken over alternatieven