Mediation | Training | Coaching

Ouderschapsregeling

Lianne van Lith werkte al tien jaar met een zelf ontwikkelde Ouderschapsregeling voordat het Ouderschapsplan verplicht werd gesteld. Een 'regeling' is krachtiger dan een 'plan'. In een regeling leg je zaken vast, en maak je concrete afspraken.
De Ouderschapsregeling is geen statisch stuk maar groeit mee met de ontwikkelingen. De kinderen worden ouder en doorlopen diverse ontwikkelingsfasen. Er kunnen veranderingen optreden in de woonsituatie van de ouder. Dat vraagt dus om evaluatiemomenten.

Als zaken worden aangepast in de praktijk, worden ze ook op schrift gewijzigd. Dan blijven de afspraken helder en transparant. Zo kunnen onduidelijkheden in de toekomst voorkomen worden.