Mediation | Training | Coaching

(Samengestelde) gezinscoaching

Het vormen van een nieuw, samengesteld gezin is een hele uitdaging. De romantische gevoelens van de partners kunnen onder druk komen te staan door de reactie van de kinderen. Wat voor partners een nieuwe positieve start is, kan door de betrokken kinderen totaal anders worden ervaren. Wat de partners als kansen en vooruitgang zien, kunnen de kinderen als bedreigingen en achteruitgang ervaren.

Gesprekken onder begeleiding van een objectieve derde kunnen de verschillende verwachtingen boven tafel krijgen waardoor er meer inzicht in en begrip kan ontstaan voor ieders mening en er voor alle betrokkenen ruimte ontstaat om het nieuwe, gezamenlijke gezinsleven een open kans te bieden.

De gezinscoaching start met een gesprek met de (stief-)ouders. Daarna zijn de kinderen van harte welkom voor een (individueel) gesprek. De koppeling van alle informatie wordt gemaakt in een gesprek met alle gezinsleden. Onder de praktische, oplossingsgerichte begeleiding van Lianne van Lith wordt gezamenlijk gezocht naar oplossingen.