Mediation | Training | Coaching

Individuele coaching

Tijdens persoonlijke coaching sta jij centraal. Soms lenen problemen zich er niet voor om alleen door jezelf of om samen met bekenden te worden opgelost. Dan kan begeleiding van buitenaf een uitkomst brengen. Lianne van Lith stelt tijdens individuele coaching in alle openheid prikkelende vragen, denkt als buitenstaander met je mee en helpt je om de zaken op een rijtje te zetten. Geen lange therapeutische sessies maar een concrete aanpak van de problemen zodat je met behulp van praktische handvatten zelf weer verder kunt.

Lianne coacht op individuele basis volwassenen en kinderen die problemen ervaren in de familie-, relatiesfeer.

Individuele coaching is gericht op het ontdekken van je eigen kwaliteiten en mogelijkheden en deze weten te gebruiken in situaties die moeilijk voor je zijn. Het dragen van je eigen verantwoordelijkheden binnen jouw eigen mogelijkheden en grenzen en het bereiken van een vooraf vastgesteld concreet en haalbaar doel.