Mediation | Training | Coaching
De ScheidingsNavigator

De ScheidingsNavigator

De weg door scheidingsprocessen

Inhoud

De ScheidingsNavigator is bedoeld om u handreikingen te geven om uw cliënten door het gehele scheidingsproces heen te navigeren. Deze handreikingen bestaan uit onder andere een uitgebreide proceskaart waar

  • de processen en de fasen van een 'doorsnee' (echt-)scheiding in opgetekend staan,
  • een uitgebreide uitleg over de fasen binnen de processen waar cliënten mogelijk doorheen gaan,
  • en verschillende praktische modellen die als tools ingezet kunnen worden.

Met behulp van de proceskaart kunnen cliënten zien in welke fase zij zich bevinden en welke stappen er nog genomen moeten worden. De ScheidingsNavigator bevat ook tools om het collega-ouderschap te bevorderen en ook voor de kinderen, in verschillende leeftijdscategorieën, zijn tools ontwikkeld. Hierdoor wordt een bewustere manier van uit elkaar gaan begeleid, waarbij het na-huwelijk eveneens op de agenda komt te staan.

De ScheidingsNavigator: een praktisch hulpmiddel voor scheidingsbemiddelaars, coaches, therapeuten en andere deskundigen die met scheidingssituaties van doen hebben. Immers, de hedendaagse (echt)scheiding is anders geworden en als professionals hebben we rekening te houden met wat onze cliënten willen en wat zij zelf aan voorbereidend werk kunnen doen.

Auteurs

Jocelyn Weimar en Lianne van Lith

Bestellen

Het boek is in de boekhandel te verkrijgen.
ISBN: 978 90 8850 571 3

Uitgeverij SWP
Postbus 12010
1100 AA Amsterdam-Zuidoost
Tel. 020-3307200

Website: www.swpbook.com
E-mail: swp@mailswp.com